Muut alat

Oikeuslääketiede

Oikeuslääketiede painottuu oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen. Oikeuslääkäri suorittaa poliisin määräämiä ruumiinavauksia tapauksissa, joissa kuoleman epäillään olleen ei-luonnollinen tai joissa kuolema on ollut yllättävä. Oikeuslääkärin virkatehtäviin kuuluvat myös kuolemansyyn selvittämisen ohjaus ja valvonta sekä muut oikeuslääkinnän asiantuntijatehtävät, kuten kuolintodistusten tarkastaminen ja oikeudessa todistaminen. Oikeuslääkärit tekevät myös tutkimustyötä ja kouluttavat erikoistuvia lääkäreitä.

Mikä alassa on parasta?

Ala tuo nähtäväksi koko elämän kirjon ja syy-seuraussuhteiden joskus hyvin monimutkaisen ja yllättävän verkon. Yhteistyö muidenkin kuin lääketieteen alan edustajien kanssa on kiinnostavaa ja näkökulmia avaavaa. Syvempi perehtyminen on mahdollista ja omaa työtään voi suurelta osin aikatauluttaa itse.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

27

27 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Erikoistuvilla lääkäreillä Helsingin alueella on jonkin verran päivystystä oikeuslääkäriasemalla, jossa tutkitaan eläviä henkilöitä poliisin määräyksestä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Yllättäviä muutoksia suunniteltuihin aikatauluihin tulee ajoittain, pääsääntöisesti pysytään rutiineissa.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Tilanne vaihtelee.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Mahdollisuus uusien teknologioiden opetteluun on olemassa, esim. vainajien CT-tutkimukset.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.